Barth Bergschoenveter Plat Zwart

Barth Bergschoenveter Rond Grijs Blauw

Barth Bergschoenveter Rond Grijs Donkergroen UITLOPEND

Barth Bergschoenveter Rond Middebruin Rode Stip

Barth Bergschoenveter Rond Zwart Geel Grijs

Barth Bergschoenveter Rond Zwart Grijs Rood